More than a club

Clubreglement

A. Wedstrijden / Trainingen

 1. Voor een training of oefenwedstrijd ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 2. Bij competitie- of bekerwedstrijden ben je uiterlijk 30 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 3. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig kan zijn voor de training of (oefen)wedstrijd verwittigt hij tijdig en persoonlijk één van de bestuursleden.
 4. Elke speler en afgevaardigde dient elke competitie- of bekerwedstrijd een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs, SIS-kaart) bij te hebben.
 5. Uiterlijk 30 minuten na het einde van een training of (oefen)wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.
 6. Enkele dagen voor de wedstrijd ontvang je een uitnodiging via mail, forum en/of facebook. Gelieve ten laatste de avond voordien aan te geven of je aan de wedstrijd zal deelnemen of niet.

B. Houding

 1. Wees altijd en overal beleefd.
 2. Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 3. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd)
 4. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen en/of schuttingtaal zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat

C. Hygiëne

 1. Na iedere training en wedstrijd is men verplicht te douchen.
 2. Gelieve bij kwetsuren een arts of kinesist te raadplegen
 3. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de wedstrijd of training.

D. Verzorging en voeding

 1. Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
 2. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

E. Kleding & Materiaal

 1. Wedstrijdkledij zijn het eigendom van de club, en dienen met zorg behandeld te worden.
 2. Zaalvoetbalschoenen; deze moeten geschikt zijn voor zaalvoetbal en als het kan met een lichte zool.
 3. Juwelen, uurwerken en andere sieraden worden preventief uitgedaan want ze kunnen zowel eigen letsels als letsels aan tegenstrever tot gevolg hebben.

F. Infrastructuur

 1. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld, noch tegen de deuren gestampt.
 2. Er wordt niet aan doelen of doelnetten gehangen
 3. Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

G. Vervoer

 1. Ieder maakt de verplaatsing op de manier naar keuze. Waar mogelijk wordt er wel aangeraden om te carpoolen.
 2. Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, waarschuwt altijd een bestuurslid.

H. Schorsingen

 1. Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen. De beslissing om een disciplinaire straf door te voeren kan dus nooit individueel genomen worden.
 2. Indien daartoe gedwongen kan het bestuur een speler uit de club zetten.
 3. Een speler die uit de club gezet wordt heeft dezelfde plichten als een speler die de ploeg verlaat.

I. Boetes

 1. Alle boetes aan de liga, ten gevolge van een rode of gele kaart, beneden of gelijk aan 10 EUR worden door de club betaald.
 2. Boetes aan de liga, ten gevolge van een rode of gele kaart, voor meer dan 10 EUR dienen door te betrokken speler zelf betaald te worden.
 3. Niet terugbezorgen van een clubbal: 45 EUR
 4. Niet terugbezorgen van een cluboutfit: 100 EUR
 5. Onaangekondigd te laat komen: 2 EUR
 6. Onaangekondigd niet komen opdagen: 5 EUR

J. Verlaten van de club

 1. Iemand die de ploeg verlaat wordt automatisch door de club geschorst, tenzij anders aangegeven door het bestuur.
 2. Bij het verlaten van de club kan geen lidgeld teruggevorderd worden.
 3. Bij het verlaten van de club dient het lid alle clubmateriaal (outfit, ballen, ...) dat hij in zijn bezit heeft terug te bezorgen. Zo niet wordt hiervoor een boete aangerekend.